Bremer Bouw draagt veel zorg voor de privacy van haar websitebezoekers. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. In het geval dat u uw persoonsgegevens kenbaar maakt naar aanleiding  of via deze website handelt Bremer Bouw in overeenstemming met de Wet Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). In het kader van diensten die wij voor u verrichten vindt de verwerking van persoonsgegevens op een wijze plaats die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving wordt gesteld.

 

Bij alle diensten die wij voor opdrachtgevers verrichten vindt de verwerking van persoonsgegevens op een wijze plaats die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving wordt gesteld. Wij hebben met onze medewerkers heldere afspraken gemaakt en protocollen ingesteld om te waarborgen dat wij zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

 

Wij verstrekken gegevens van opdrachtgevers niet aan derde partijen zonder voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bremer Bouw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

 

Bremer Bouw maakt geen gebruik van functionele en analytische cookies. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van tracking cookies.

 

Dit privacy statement is van toepassing op alle webpagina’s van Bremer Bouw. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

 

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

 

 

Bremer Bouw

Molenweg 10 Drempt

06 13 38 06 22

info@bremerbouw.nl